PL EN DE
TelBial O Firmie

O FIRMIE

Firma Telbial Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa linii optotelekomunikacyjnych i standardowych linii kablowych  przy zastosowaniu nowoczesnych metod budowy oraz wykonuje przewierty sterowane pod drogami, rzekami, torami, terenami o dużym zagęszczeniu infrastruktury podziemnej.

 

Historia firmy sięga 1987 roku. Jesteśmy prekursorami nowoczesnych technologii bezwykopowych. Już w pierwszej połowie lat 90-tych zaczęliśmy wykorzystywać technikę HDD (Horizontal Directional Drilling) — do tej pory, w Polsce nie funkcjonowały przedsiębiorstwa instalujące tymi metodami.

 

Nasze osiągnięcia były możliwe za sprawą doświadczonej i wyszkolonej załogi, wysokiego umaszynowienia oraz innowacyjnego podejścia do branży telekomunikacyjnej. Z czasem działalność spółki Telbial znacznie wykroczyła poza tę branżę. Na stałe współpracujemy z firmami budującymi wodociągi, kanalizacje sanitarne, sieci gazowe i energetyczne.

 

Ogólne informacje o firmie:

 

TELBIAL Zakład Budownictwa Liniowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 537-10-06-809

REGON: 030126723

Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr.0000113082

21-500 Biała Podlaska

ul. Brzeska 134

Rok złożenia spółki: 1995

Prezes Zarządu: Waldemar Lasiecki

Kierownik robót liniowych: Edmund Zgorzałek

Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł.